Incluzio Hollands Kroon

Incluzio Hollands Kroon levert sinds 1 juli 2016 zorg en ondersteuning aan iedereen - van jong tot oud - in onze gemeente. Hierbij gaat het om alle taken in de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is, zodat iedereen zo goed mogelijk kan meekomen in de maatschappij.

Visie op zorg

Logo Incluzio Hollands Kroon

Wij willen de kwaliteit in alle kernen verbeteren. Dat doen we door niet in hokjes te denken, maar alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening in samenhang te organiseren, dichtbij de inwoners. Zo komt er ruimte om bewoners op maat te helpen en flexibel te zijn in de oplossingen die we kunnen aanbieden.

Wijkteams

Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg, welzijn en wonen. Zij helpen iedereen verder die extra hulp en ondersteuning kunnen gebruiken, door samen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Dit kan in de eigen omgeving of door een verbinding te maken met collectieve wijkvoorzieningen. De wijkteammedewerker zoekt met de inwoner naar een oplossing en biedt concrete hulp. Ook wanneer er meer gespecialiseerde zorg of hulpmiddelen nodig zijn. De wijkteams kunnen altijd terugvallen op verschillende zorginstellingen waar zij nauw mee samenwerken.

Jeugd

Incluzio Hollands Kroon heeft specifiek aandacht voor de ontwikkeling en veiligheid van kinderen en jongeren. Jeugdhulpverlening is nauw afgestemd met andere hulp in of rondom het gezin op het gebied van veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en wonen. 

Samen met inwoners

Inwoners spelen een belangrijke rol in de aanpak van Incluzio Hollands Kroon. We hebben hen hard nodig om samen problemen te voorkomen en op te lossen. Alleen samen kunnen we degenen die het lastig hebben, zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij. Kortom; wij geloven in de kracht van de lokale samenleving, in goede voorzieningen en in zichtbare professionals die effectief samenwerken.

Ontmoet andere inwoners tijdens Doet & Ontmoet

Heeft u zin in een gezellige ochtend of middag? Maak dan gebruik van Doet & Ontmoet. Doet & Ontmoet is een open inloop waar u terecht kunt voor een praatje en een kopje koffie, om een leuke ochtend of middag te hebben met andere inwoners. Ook kunnen er verschillende dingen gedaan worden, denk aan spelletjes of creatief bezig zijn. Doet & Ontmoet is op verschillende locaties in Hollands Kroon, is gratis en voor iedereen toegankelijk. U betaalt alleen voor de consumpties. Doet & Ontmoet is een initiatief van onze partners: Woonzorggroep Samen en Wonen Plus Welzijn.

Opgeven als u komt

De Doet & Ontmoet groepen gaan weer van start. Om alles goed te laten verlopen heeft Wonen Plus Welzijn richtlijnen opgesteld volgens de normen van het RIVM. Dat is wennen maar we hopen op begrip zodat iedereen kan meedoen. Belangrijk is wel om 1,5 meter afstand te houden tot anderen en bij gezondheidsklachten thuis te blijven. We hanteren een maximum aantal bezoekers. Aanmelden is verplicht. Geef ook even door als u toch niet kunt komen. Dan kunnen wij iemand anders uitnodigen.

Wij zijn actief op de volgende locaties:

Jong en oud is van harte welkom om bij onze Doet & Ontmoet groepen aan te sluiten.

Waar zijn wij te vinden?

Het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon houdt regelmatig inloopspreekuren in verschillende wijken. Ook kunt u het wijkteam vinden bij evenementen, markten en beurzen. Daar kan iedereen met vragen over zorg en ondersteuning terecht. In dit overzicht ziet u waar u het wijkteam de aankomende maand kunt vinden. 

Over Incluzio

Incluzio Hollands Kroon is opgericht door Incluzio. Incluzio levert een doorslaggevende bijdrage aan een samenleving waarin elk individu meedoet. Incluzio zet zich in voor buurten door bijvoorbeeld samen met buurtbewoners wijkbedrijven op te zetten en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en aan het werk te krijgen. Maar ook door mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen, zoals met de buurtteams in Utrecht. Incluzio combineert zorg, ondersteuning en dienstverlening en pakt problemen met mensen en buurten integraal, resultaatgericht en innovatief aan. Incluzio werkt nauw samen met professionals, samenwerkingspartners en de gemeenten als co-creatiepartner. In 2014 is Incluzio opgericht vanuit facilitair dienstverlener Facilicom. Meer informatie vindt u op www.incluzio.nl.