Participatieniveaus en vormen – handleiding voor participatie

Wij vinden het belangrijk dat u uw omgeving betrekt bij uw plannen.

Welke ruimte er voor inbreng is, hangt af van een heleboel zaken. Vaak hangt het af van de manier waarop iets in de wet- en regelgeving staat. Soms is de ruimte om er iets van te vinden, of meer dan dat, niet zo groot. Toch vinden we het heel belangrijk dat u mensen om u heen onderdeel maakt van waar u mee bezig bent en hen – zoveel als mogelijk – ruimte geeft.

 • Participatie
  Participatie betekent actief betrokken zijn bij iets. In de gemeente Hollands Kroon betekent het, dat u op de hoogte bent van wat er leeft en speelt en dat u anderen daar ook onderdeel van maakt.
 • Initiatief
  Een plan of activiteit in de leefomgeving of een stuk beleid dat uitgevoerd moet worden. Vaak gaat het om iets waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden.
 • Initiatiefnemer
  Iemand die een initiatief heeft. Dat kan een inwoner, bedrijf, organisatie of de gemeente zijn. Wij gaan ervan uit dat de initiatiefnemer eigenaar is van de plaats waar hij zijn plan wilt uitvoeren. Of schriftelijk toestemming heeft van de eigenaar om over plannen op die plaats te praten.
 • Belanghebbenden
  Dit zijn alle personen of organisatie die iets merken van, of een belang hebben bij een ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat hun uitzicht veranderd of omdat zij overlast verwachten. Het kunnen ook mensen, verenigingen of stichtingen zijn die zich voor iets inzetten. Bijvoorbeeld voor natuur, fietspaden of toegankelijkheid. De gemeente kan ook belanghebbende zijn.
 • Bestemmings- of omgevingsplannen
  In dit document staan alle regels en zaken die iets zeggen over de leefomgeving in een bepaald gebied. Het gaat bijvoorbeeld over wat er wel en niet mag en hoe daar mee omgegaan wordt.
 • Ruimtelijke ontwikkelingen
  Dit zijn plannen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning aan moet vragen. Dit gaat van van een uitbouw aan een woning tot het bouwen van een nieuwe woonwijk. En van het plaatsen van een kleine windturbine op een dak tot het bouwen van een grote windturbine ergens in de gemeente.
 • Complexe ruimtelijke ontwikkelingen
  Alle plannen die niet in het geldende bestemmings- of omgevingsplan passen en die complex zijn. Bijvoorbeeld door de omvang, de impact op de omgeving, verschillende meningen of lastige procedures. Het kan zowel om plannen van bewoners of bedrijven als van de gemeente gaan.
 • Ontwikkelende partijen
  Professionele initiatiefnemers, zoals woningcorporaties of projectontwikkelaars.
 • Principeverzoek
  Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren. Het is niet verplicht maar wij raden u het wel aan. Het geeft u een globale inschatting van de haalbaarheid van uw plannen.
 • Principe uitkomst
  De uitkomst die u van ons ontvangt op het principeverzoek heeft een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen het voornemen om (wel of geen) medewerking te verlenen, onder bepaalde voorwaarden, geen bezwaar kunt indienen.

Een goede buur

Bij het bepalen van ruimte voor inbreng, hebben wij in Hollands Kroon het uitgangspunt: ‘U bent een goede buur’. Dat betekent dat u zich in de ander inleeft en zich afvraagt hoe u in dezelfde situatie betrokken zou willen worden.

Wat nou als dit in mijn achtertuin zou gebeuren? Of in mijn straat? Of in mijn dorp? Of als dit beleid mij zou raken?

Ruimte bieden kan op vele manieren

1. Meeweten

U zorgt dat partijen die in aanraking komen met uw initiatief weten wat er gaat gebeuren en wat dat voor hen betekent. U houdt hen (regelmatig) op de hoogte.

2. Meedenken

U geeft de partijen de ruimte om hun mening te geven en oplossingen aan te dragen. U kijkt of en hoe u die onderdelen meeneemt in de ontwikkeling van uw initiatief of beleid.

3. Meedoen

U gaat met de partijen aan de slag en u werkt samen aan uw initiatief. Tussentijdse keuzes kunt u samen maken. De uiteindelijke beslissing over wat u indient ligt bij u als initiatiefnemer.

4. Meebeslissen

U neemt samen met de partijen de eindbeslissing over wat u indient.

Volgende: 1. Meeweten