Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijke ondersteuning aanvragen

Ik doe de aanvraag als
Voor wat voor bijdrage wilt u in aanmerking komen?
Om de maximale ondersteuningsbijdrage te kunnen bepalen levert een organisatie de jaarrekening 2021, begroting 2022 en prognose 2022 aan.
Om de maximale ondersteuningsbijdrage te kunnen bepalen moet een projectbegroting aangeleverd worden.
Om de ondersteuningsbijdrage te kunnen bepalen moet een projectplan aangeleverd worden, waaruit duidelijk wordt welke partijen verbonden zijn aan het initiatief en waar een begroting aan is bijgevoegd.

Compensatie maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties die dreigen ‘om te vallen’, kunnen een aanvraag indienen voor ondersteuning uit het Compensatie en Herstelfonds. Er is een continuïteitsprobleem en/of acuut liquiditeitsprobleem, veroorzaakt door de corona-maatregelen, waardoor hulp nodig is. Dat kan ook gaan om afspraken tussen partijen om de effecten van corona-maatregelen dragelijk te maken, maar die nu niet meer houdbaar blijken (denk bijvoorbeeld aan het onderling kwijtschelden van huurvergoedingen). Uitgangspunt is dat organisaties zelf al een maximale inspanning plegen om (indien van toepassing) algemene reserve aan te spreken, maar we willen voorkomen dat (bestemmings)reserves uitgeput raken, zodat bijvoorbeeld geplande noodzakelijke investeringen op termijn niet uitgevoerd kunnen worden en waarmee de continuïteit van activiteiten op termijn onder druk komt te staan.

Herstel van economie en sociale infrastructuur

Hoewel we nog midden in een lockdown zitten, willen we ons met het Compensatie en Herstelfonds ook richten op het herstel van de lokale economie en de sociale infrastructuur. Zowel tijdens de lockdown, als ook op het moment dat maatregelen weer versoepeld kunnen worden. Ideeën en plannen die ondernemers, of maatschappelijke organisaties daarbij hebben willen we ondersteunen. Gedacht wordt aan:

  • Financiële ondersteuning van maatschappelijke initiatieven, bijvoorbeeld gericht op eenzaamheid en sociaal isolement.
  • Tijdelijke extra investering bij ondersteuning van kwetsbare groepen.
  • Investeringen in maatschappelijke accommodaties die noodzakelijk blijken uit door COVID-19 gerelateerde wet- en regelgeving.
  • Garantstelling voor de organisatiekosten van lokale evenementen na 1 augustus 2021.

Reactiveringsbijdrage

Samenwerkingsverbanden (verenigingen, federaties, etc.), waarin lokale ondernemers verenigd zijn, kunnen in aanmerking komen voor een reactiveringsbijdrage. Bestedingsdoelen zijn vrij, maar gericht op voorbereidingen op versoepeling van maatregelen. Gedacht kan worden aan:

  • Organisatie van kennisplatforms of bekostiging van onderzoeken.
  • Organisatiekosten van gezamenlijke acties om lokale winkels onder de aandacht te brengen bij inwoners (en consumenten).
  • Campagnes.

U moet uw aanvraag onderbouwen. Voeg de daarvoor benodigde documenten bij.

Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
200 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
200 MB limiet.
Toegestane types: ggif, jpg, png, bmp, eps, tif, pdf, doc, docx, jpeg, gif, heic.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: ggif, jpg, png, bmp, eps, tif, pdf, doc, docx, jpeg, gif, heic.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: ggif, jpg, png, bmp, eps, tif, pdf, doc, docx, jpeg, gif, heic.

Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens, lees dan onze privacyverklaring.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie