Subsidieaanvraag 2019

Subsidiebedrag

Voor budget-, activiteiten- en investeringssubsidie geldt dat de aanvraag voor 1 mei 2018 moet worden ingediend.

Gegevens aanvrager

Vul het telefoonnummer in zonder speciale karakers. U kunt alleen gebruik maken van cijfers.

Een e-mail adres ziet er als volgt uit: naam@voorbeeld.nl

Het IBAN vindt u op uw (digitale)rekeningafschriften en/of op uw pas. Maak daarbij onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters.

Het KvK nummer kunt u vinden op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.Heeft u geen KvK-nummer, vul dan het vestigingsnummer in.

Indien u subsidie ontvangt, geeft u dan aan welk bedrag dit is in 2018.

Onderbouwing aanvraag toevoegen

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u uw aanvraag onderbouwen. Bij dit formulier voegt u toe:

  • Activiteitenplan 2019: Beschrijf kort en bondig welke activiteiten u gaat uitvoeren met de aangevraagde subsidie en wat u met deze activiteiten wilt bereiken. Probeer wat u wilt bereiken ook meetbaar te maken.
  • Begroting 2019
  • Financieel verslag 2017 (jaarrekening en balans)
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Wij beoordelen uw subsidieaanvraag op basis van de Subsidieverordening Hollands Kroon 2013, de Kadernota Subsidies en de Beleidsregels Subsidies 2017.

Uiterlijk op 31 december 2018 bevestigen wij schriftelijk of subsidie wordt toegekend, of niet. Wij verwachten echter u hier in september 2018 voor het eerst over te kunnen informeren.

Ik geef hierbij aan dat ik de privacyverklaring heb gelezen en hiermee akkoord ga.