Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanvragen eigen bijdrage kinderopvang

Let op, wij versturen onze brieven niet langer met de post maar digitaal via e-mail. Om deze e-mails veilig te versturen krijgt u van ons een beveiligingscode. Deze wordt gestuurd naar uw mobiele nummer. Met deze code kunt u de e-mail openen. Zorg er dus voor dat uw mobiele nummer en e-mailadres goed zijn ingevuld.

Ontvangt u een bijstandsuitkering van gemeente Hollands Kroon?

U ontvangt geen uitkering van gemeente Hollands Kroon.

Voor het aanvragen van vergoeding eigen bijdrage kinderopvang kunt u een aanvraag bijzondere bijstand invullen.

De vergoeding geldt tot 31 december van dit jaar. De tarieven wijzigen per 1 januari. U dient dan een wijziging in te dienen.

LET OP! Bij de belastingdienst dient u direct een melding te doen als u geen werk meer heeft. U kan maximaal nog drie maanden gebruik maken van de regeling kinderopvangtoeslag na einde dienstverband.

Wat wilt u aanvragen?
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, xlsx, xls, jpeg, heic.
Gegevens voor vergoeding eigen bijdrage kinderopvang
Heeft u een toeslagpartner?
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, jpeg, heic.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic.
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, odf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, heic.
Wijziging doorgeven
Slechts één bestand.
200 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, txt, html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, peic.

Hierbij verklaar ik dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld. Ik weet dat onvolledige en onjuiste opgave van relevante informatie gevolgen kan hebben voor de verstrekte bijstand in het kader van de Participatiewet.

U bent verplicht om direct alles te melden waarvan u kunt vermoeden dat het van invloed is op het recht op uitkering of de hoogte van de uitkering. Ook moet u de medewerking verlenen die nodig is om de wet uit te kunnen voeren. De inlichtingenverplichting en de verplichting om mee te werken aan het onderzoek zijn opgenomen in artikel 17 van de Participatiewet.

Boete:

U moet zich houden aan de inlichtingenplicht. Dit betekent dat u ons de juiste informatie doorgeeft en dat u dat op tijd doet. Doet u dat niet dat wordt de bijstandsuitkering door ons met terugwerkende kracht verlaagd of ingetrokken. Als u teveel bijstand heeft ontvangen, dan moet u die terugbetalen.

Inkomensgegevens:

Om in aanmerking te kunnen komen voor bijstand mag uw inkomen niet te hoog zijn. De gemeente controleert uw inkomen ieder jaar. Hierdoor weet de gemeente zeker dat de bijzondere bijstand correct wordt verstrekt. Hierbij geeft u toestemming dat de gemeente Hollands Kroon automatisch uw inkomensgegevens controleert.

Let op: Als u bijstand moet terugbetalen, omdat u ons niet (op tijd) heeft ingelicht, krijgt u ook een boete. De boete is even hoog als de vordering. Als u binnen 5 jaar nog een vordering laat ontstaan, omdat u ons niet goed inlicht, krijgt u een boete die anderhalf keer zo hoog is als de vordering. 

Meer weten over hoe de gemeente omgaat met de registratie van uw persoonsgegevens, lees dan onze privacyverklaring.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie