Overslaan en naar de inhoud gaan

Wet open overheid WOO

Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). De Woo is bedoeld om de overheid transparanter te maken. De Woo verplicht ons als gemeente zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Dat betekent dat wij uit eigen beweging (dus zonder dat u daar eerst om moet vragen) bepaalde informatie openbaar maken.

U kunt een WOO-verzoek of een informatieverzoek indienen. Bij een informatieverzoek krijgt u de gegevens dan vaak sneller, maar ze worden niet openbaar voor iedereen.

Informatieverzoek

U kunt ook een gewoon informatieverzoek doen. U krijgt de gegevens dan vaak sneller, maar ze worden niet openbaar voor iedereen. Voor een informatieverzoek vult u dit formulier in.

Wilt u toch liever een Woo-verzoek doen? Of twijfelt u tussen Woo-verzoek en informatieverzoek, vul dan het formulier voor een Woo-verzoek in. De gemeentelijke Woo-contactpersoon, neemt dan op korte termijn contact met u op om uw verzoek te bespreken en u verder te helpen.

Verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek

Het verschil tussen een informatieverzoek en een Woo-verzoek is het doel van het verzoek.

Bij een informatieverzoek gaat het om het opvragen van:

 • Gegevens of documenten die voor eigen gebruik zijn, bijvoorbeeld feitelijke informatie (hoeveel, hoe vaak, waarom, etc.)
 • Documenten die u nodig heeft voor een bezwaarprocedure of
 • Gegevens die u nodig heeft om een klacht in te dienen.

Bij een Woo-verzoek gaat het om bestaande documenten die:

 • Eerst niet toegankelijk waren voor iedereen,
 • Maar na het toekennen van het Woo-verzoek,
  • of voor iedereen toegankelijk (openbaar) worden gemaakt,
  • of, al dan niet onder voorwaarden, alleen aan jou worden verstrekt.

Sommige gegevens worden hierbij weggelakt om te voorkomen dat mensen of organisaties nadelige gevolgen kunnen ondervinden. Denk aan persoonlijke gegevens of gegevens die de concurrentiepositie van bedrijven schaden. Hier zijn regels voor opgenomen in de Woo.

Aanpak

Het kan zijn dat u informatie zoekt die nog niet openbaar is. In dat geval kunt u een Woo-verzoek indienen. Uw Woo-verzoek kunt u op de volgende manieren indienen:

 • digitaal via de oranje knop ‘Verzoek WOO’ (hierbij moet u inloggen met DigiD of E-herkenning)
 • via de post, u kunt het verzoek sturen naar het volgende adres:
  Gemeente Hollands Kroon
  t.a.v. team GKB/Woo-coördinator
  Postbus 8
  1760 AA Anna Paulowna

Heeft u vragen over de Wet open overheid (Woo)? Of u wilt een Woo-verzoek indienen en heeft u daar nog vragen over? Neem dan contact op met de Woo-contactpersoon Naomi Priems van de gemeente Hollands Kroon.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie