Wob-verzoek datacenters

Het college heeft 1575 documenten over de datacenters in Hollands Kroon openbaar gemaakt. Dat heeft het college besloten na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn twee afzonderlijke aanvragen voor het verzoek gedaan. Het college heeft de informatie naar beide aanvragers gestuurd. 

De documenten zijn op aanvraag in te zien. Neem hiervoor contact met ons op. Op een later moment publiceren wij deze informatie ook op de website. 
 

Overheidsinformatie is openbaar

Volgens de Wob is alle overheidsinformatie in principe openbaar. Tenzij één van de weigeringsgronden van de wet zich voordoet. Eén daarvan is bijvoorbeeld als het gaat om informatie wat vertrouwelijke bedrijfsinformatie is. Daarbij zijn om privacy redenen de namen en contactgegevens van betrokken personen onleesbaar gemaakt.

De documenten zijn opgedeeld in de artikelen die u hieronder ziet. Bovenaan ieder artikel met documenten staat een inventarisatielijst. Zo is direct te zien welke documenten er op de pagina staan. 

Volgens de Wob is alle overheidsinformatie in principe openbaar. Er zijn heel weinig uitzonderingen. Eén daarvan is informatie die de financiële positie van betrokken partijen kan beschadigen. Geheime informatie is in de openbaar gemaakte documenten onleesbaar gemaakt. Om de privacy van betrokken personen te beschermen, zijn hun namen en contactgegevens ook onleesbaar.