Griffie

Als u contact zoekt met of informatie wilt over de raad, fracties of raadsleden dan staat de griffie voor u klaar. Wij kunnen u informeren over alles wat de gemeenteraad aangaat.

Griffier Jan Klopstra

Griffier: Jan Klopstra.

Joke van der Plas

Plaatsvervangend griffier/raadsadviseur: Joke van der Plas.

Raadscommunicatie adviseur: Suzanne Bakker

Raadscommunicatie adviseur: Suzanne Bakker.

Mirjam Vonderbank

Griffiemedewerker: Mirjam Vonderbank.

Taken van de griffie

  • Adviseur van, voor en over de raad, fracties en raadsleden en al hun procedures.
  • Contact met inwoners en instellingen over vragen die de raad aangaan.
  • Ondersteunen van de raad voor, tijdens en na vergaderingen.
  • Ondersteuning van de raad bij de uitvoering van zijn taken.
  • Voorbereiding van bijeenkomsten en werkbezoeken van de raad.
  • Verbinder tussen raad en organisatie.
  • Communiceren van de raad naar de inwoners en van de inwoners naar de raad.