Fracties

De gemeenteraad bestaat uit door u gekozen leden. Deze gekozen leden maken deel uit van verschillende politieke partijen. Deze partijen noemen we fracties. De fracties vergaderen apart. Tijdens die vergaderingen bepalen de deelnemers hun standpunten over besluiten die genomen moeten worden voor de gemeente.

Hoe kunt u met een fractie in gesprek raken?

U kunt in gesprek gaan met afzonderlijke fracties. Bijvoorbeeld tijdens een fractievergadering. Wanneer de fracties vergaderen staat op hun websites. Hier vindt u ook de contactgegevens.

Overzicht van de websites van de fracties:

CDA: www.hollandskroon.cda.nl

CU: www.hollandskroon.christenunie.nl

D66: www.d66hk.nl

GL: hollandskroon.groenlinks.nl

LADA: www.lada2010.nl

OHK: www.onafhankelijkhollandskroon.nl

PvdA: www.hollandskroon.pvda.nl

PP Anders: www.pp-anders.nl

SHK: www.seniorenhollandskroon.nl

VVD: www.hollandskroon.vvd.nl