Zetelverdeling gemeenteraad

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest.

Gemeenteraad Hollands Kroon 2018 - 2022

Gemeenteraad Hollands Kroon
De foto is niet actueel. Rian van Dam is Jaap Nawijn opgevolgd als burgemeester en raadslid Peter Fekkes is opgevolgd door Jan Eichhorn. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, wordt er een nieuwe foto gemaakt.

1e rij van links naar rechts:

Dhr J. Dijkshoorn (CDA), Dhr J.W.P. van Tongerlo (CDA), mw E.M.M. Vlietstra-Wouterse(D66), Burgemeester J.R.A Nawijn, mevrouw S.M.E. Buczynski (PvdA), dhr H.G. Koomen (SHK), Dhr J.H. Leever (SHK), mw I.D. van den Outenaar-Sijbenga (Anders!)

2e rij van links naar rechts:

Dhr J.W. van der Klugt (CDA), dhr H.e. van Gameren (LADA), dhr P.C. Meijer (SHK), dhr W.A. de Herder (SHK), dhr M.J. Versluis (D66), mw J.W.M. van der Plas (plv griffier), dhr G. Pankras (SHK), mw P. Borst-Koorn (VVD).

3e rij van links naar rechts:

Dhr IJ.J. Bijlstra (VVD), dhr L.A.J. Ruiter (VVD), dhr P.K. Dijkstra (SHK), mw E.A. Peters (GroenLinks), Dhr P.S. Fekkes (Groen Links), Dhr, G. Roos (SHK), Dhr D.J Pruimboom (OHK), dhr E.C. Vriend (CDA)

4e rij van links naar rechts:

Dhr H.A. Bügel (OHK), dhr H.J. Wittink (OHK), dhr W. Groot (VVD), dhr J.P. de Groot (CU), dhr E. Annaert (VVD), dhr R. T.B. Visser (CDA), dhr E.C Volkers (PvdA)

Zetelverdeling gemeenteraad

Partij      Zetels
Senioren Hollands Kroon   7
VVD 5
CDA    5
OHK  3
D66  2
PVDA 2
Groenlinks 2
Christen Unie  1
LADA 1
Anders! 1