Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad besluit over uw leef- en woonomgeving.

Informatie van u

De gemeenteraad is door u gekozen en vertegenwoordigt u. De gemeenteraad kan zelf voorstellen doen of voorstellen van het college aanpassen. Om u goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat gemeenteraadsleden van u informatie krijgen. U kunt altijd contact opnemen met de raadsleden

Voor informatie over alles wat met de gemeenteraad te maken heeft kunt u contact opnemen met de griffie.