Wanneer vergadert de gemeenteraad en het college?

In de vergaderkalender vindt u de data, agenda’s en besluitenlijsten van de raads- en collegevergaderingen.

Raadzaal MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna

Naar de vergaderkalender.

U bent van harte welkom bij de raadsvergaderingen in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. De vergaderingen zijn één keer per maand op donderdagavond. Als er aanleiding voor is, kan de raad besluiten op een ander moment te vergaderen.