Vertel het de gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad.

E-mail of brief

U kunt een e-mail sturen naar gemeenteraad@hollandskroon.nl. U bereikt dan alle gemeenteraadsleden met één e-mail. U kunt ook een brief sturen aan de gemeenteraad.

Brieven en e-mails aan de gemeenteraad zijn openbaar. Brieven/mails die worden geschreven op individuele titel worden geanonimiseerd.

Vermeld aan het begin van uw e-mail of brief duidelijk het onderwerp waarover u schrijft.

Contact met raadslid

U kunt ook met individuele raadsleden contact opnemen. De mailadressen van de raadsleden vindt u bij 'meer informatie' bij de raadsleden.

Inspreken

Ook kunt u ervoor kiezen om in te spreken voor de raadsvergadering tijdens het inspreekuur.

Twijfelt u of u zich moet richten tot de raad of het college? Neem dan contact op met de griffie.