Toetsingskamer

Hollands Kroon heeft sinds 31 oktober 2013 een toetsingskamer ingesteld. De toetsingskamer kan worden beschouwd als een rekenkamer, die voor Hollands Kroon geheel uit raadsleden bestaat.

Het aantal leden is zeven en de werkzaamheden worden ondersteund door de griffie. De toetsingskamer kiest, in overleg met de raad, minimaal twee beleidsterreinen per jaar uit die onderzocht worden. Voor de gekozen beleidsterreinen wordt getoetst of het in de gemeenteraad afgesproken beleid doelmatig en effectief wordt uitgevoerd.

Vragen?

Voor vragen over de werkwijze van de toetsingskamer kunt u terecht bij de griffie.

Samenstelling toetsingskamer

De toetsingskamer heeft de volgende leden:

  • Reginald Visser (vz) - CDA
  • Jip Pankras (plv vz) - SHK
  • Enno Bijlstra - VVD
  • Johan Paul de Groot - CU
  • Henk Jan Wittink - OHK
  • Lilian Peters - GL
  • Sylvia Buczynski - PvdA
  • Maarten Versluis - D66

Onderzoeksrapporten

De onderzoeksrapporten van de toetsingskamer kunt u hieronder inzien door op de naam van het rapport te klikken.