Inspreken voor raadsvergadering

De gemeenteraad Hollands Kroon vindt dat iedere inwoner en belanghebbende van de gemeente iets onder de aandacht van gemeenteraad moet kunnen brengen. U kunt daarvoor gebruik maken van het inspreekrecht.

Zolang de maatregelen vanwege het coronavirus van kracht zijn, vergadert de gemeenteraad niet fysiek. Daarom faciliteren we zoveel als mogelijk digitaal inspreken. U kunt hiervoor de normale stappen volgen die hieronder staan aangegeven. Is digitaal inspreken vanwege logistieke, organisatorische of technische omstandigheden niet mogelijk, dan wordt u in de gelegenheid gesteld uw bijdrage schriftelijk in te dienen. De griffie neemt contact met u op hoe het digitaal inspreken in zijn werk gaat.

Hoe werkt het?

  • Het inspreekuur voor inwoners en belanghebbenden is op de dinsdagavond voorafgaand aan de reguliere raadsvergadering.
  • Het betreft een openbare bijeenkomst waar geen verslaglegging van plaatsvindt.
  • Als u wilt inspreken dan kunt u dit tot uiterlijk 24 uur voor het inspreekuur melden. Voor aanmelden gebruikt u het formulier, achter de oranje button, waarna er contact met u opgenomen wordt door de griffie.
  • Na aanmelding vermelden wij uw naam en het onderwerp waarover u inspreekt op de gemeentelijke website, tenzij u in het aanmeldformulier anders aangeeft.
  • Omdat tijdens het inspreekuur de gemeenteraad wordt toegesproken, zijn wethouders hierbij niet aanwezig.

Tips voor het inspreken

Wanneer u inspreekt is het handig om voldoende kopieën van uw inspreektekst mee te nemen, zodat raadsleden het kunnen nalezen. Zorg ook voor een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen. Dit komt van pas als de voorzitter verzoekt om af te ronden.

U heeft maximaal vijf minuten spreektijd (dit komt overeen met één zijde van een A4). Als er meer dan zes insprekers zijn, wordt de spreektijd door de voorzitter verkort. Loop voorafgaand aan de vergadering even langs bij de raadsgriffier, dan weet hij dat u er bent.