Inspreken tijdens raadsvergadering

Het moment en de manier van inspreken voor de gemeenteraad wijzigen. Voortaan is er een inspreekuur voor inwoners en belanghebbenden de dinsdagen voor de raadsvergaderingen. U kunt dan in gesprek gaan met de gemeenteraad. 

Als u wilt inspreken dan kunt u dit tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering melden. Voor aanmelden gebruikt u de oranje button.

Tips voor het inspreken

Wanneer u inspreekt is het handig om voldoende kopieën van uw inspreektekst mee te nemen, zodat raadsleden het kunnen nalezen. Zorg ook voor een samenvatting van de kernboodschap in twee zinnen. Dit komt van pas als de voorzitter een inspreker verzoekt af te ronden.

U heeft maximaal vijf minuten spreektijd (dit komt overeen met één zijde van een A4). Als er meer dan zes insprekers zijn, wordt de spreektijd door de voorzitter verkort. Meld u minimaal 24 uur van te voren bij de griffie. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp dat u aan de orde wilt stellen. Loop voorafgaand aan de vergadering even langs bij de raadsgriffier, dan weet zij dat u er bent.