Rian (A.) van Dam

burgemeester Rian van Dam

Functie

 • burgemeester

E-mailadres

burgemeester@hollandskroon.nl

Portefeuille

 • Bestuurlijke vernieuwing*
 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Juridische zaken
 • Bezwaar en beroep
 • Integrale handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie*
 • Inwonersparticipatie

*deze portefeuilles komen terug bij twee bestuurders.

Aandachtsgebieden

 • Verkiezingen 
 • Politie en brandweer 
 • Crisis- en rampenbestrijding 
 • Naturalisaties 
 • Gegevensbeheer 
 • Evenementen 

Nevenfuncties gerelateerd aan burgemeesterschap

 • P10
  Lid algemeen bestuur
  Lid bestuurlijke werkgroep NPLG/agrarische sector
   
 • VNG
  Lid bestuurlijke klankbordgroep arbeidsmigranten
  Lid bestuurlijk netwerk landelijk gebied/NPLG
  Lid commissie informatiesamenleving; portefeuille Europa en digitale grondrechten en ethiek
  NH samen veilig/RBOP (regionaal bestuurlijk overleg politie)
  Lid bestuurlijke adviescommissie Cyber
  Lid bestuurlijke adviescommissie Evenementen
   
 • Veiligheidsregio
  Lid commissie brandweer & fysieke veiligheid
  Lid commissie zorg en veiligheid
  Portefeuillehouder hulpverlening in en op het water
  Portefeuillehouder veiligheidshuis
  Lid bestuurlijke commissie transitie brandweer
  Lid bestuurlijk overleg CRW
  Lid bestuurlijk overleg SAMIJ

Nevenfuncties

 • Lid Comité van aanbeveling Petrus Canisius College
  (niet bezoldigd)
 • Raad van advies van de IJsbrand prijs
  (niet bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van toezicht Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs
  (niet bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van toezicht OVO Zaanstad
  (niet bezoldigd)
 • Lid bestuur stichting continuïteit AZ
  (niet bezoldigd)

Download foto’s