Overslaan en naar de inhoud gaan

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente.

College 2019
Vanaf links wethouder Theo Meskers, wethouder Mary van Gent, wethouder Theo Groot, burgemeester Rian van Dam, gemeentesecretaris Wim Eppinga

Het college zorgt voor uitvoering van de door de raad gestelde (beleids)kaders en voor de uitvoering van wetgeving van het Rijk (medebewind).

Elk collegelid heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille maar besluiten worden door het college als geheel genomen. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad; het algemeen bestuur van de gemeente. Dit gebeurt in de vorm van rapportages, memo's en bijeenkomsten.

Burgemeester

De burgemeester wordt niet gekozen maar benoemd door de Kroon. Dat wil zeggen: bij Koninklijk Besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Wethouder

Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille. Evenals het aantal raadsleden is het maximum aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners. Daarnaast maken de politieke partijen die het college vormen, de coalitie, afspraken over het aantal wethouders en de verdeling van de portefeuilles.

Vergaderingen en besluitenlijsten

De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. De besluitenlijsten worden gepubliceerd in het overzicht Besluitenlijsten B&W. De besluitenlijsten van 2016 tot en met 2020 zijn gepubliceerd in de vergaderkalender. Eerdere besluitenlijsten staan bij de B&W vergaderingen in de kalender op de gearchiveerde website. Het college vergadert één keer per twee weken (besluitvormend) op de dinsdag. In principe worden deze vergaderingen gehouden bij bedrijven en instellingen die het college graag hun werkzaamheden presenteren. Na de collegevergadering gaat het college in gesprek met de gastheer/vrouw. Op de andere dinsdagen laat het college zich door de organisatie informeren over bepaalde actuele thema's en vindt er een informele afstemming over allerlei agendazaken van de collegeleden plaats.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie