Nieuwe kadernota akkoord bevonden door de gemeenteraad

21 juni 2024, 08.43

Donderdagavond 20 juni is de nieuwe kadernota aan de gemeenteraad van Hollands Kroon gepresenteerd. Wethouder Financiën, Maarten Versluis, heeft het document inhoudelijk toegelicht. Na beantwoording van vragen van de raadsleden is de kadernota akkoord bevonden. Dat is goed nieuws, aldus Maarten Versluis.

De kadernota is een vooruitblik voor de periode 2025-2028

Deze is gemaakt in samenwerking met de gemeenteraad. Hierin staan de ambities van de raad. Bij de realisatie van die wensen spelen financiën een belangrijke rol. En gemeentelijke financiën zijn in belangrijke mate afhankelijk van de Rijksoverheid. In de kadernota is om die reden ook rekening gehouden met een verlaging van de rijksbijdrage. Exact daarom is er in de kadernota speciale aandacht voor ‘ombuigingen’ op het bestaande beleid. Versluis:

Deze bezuinigingen moeten ertoe leiden dat we de financiën effectief blijven beheren als het gaat om het realiseren van de doelstellingen in ons coalitieakkoord.

Wethouder Financiën Maarten Versluis

Voorzichtig met de uitgaven

Een aantal keer per jaar past het Rijk de rijksbijdrage aan gemeenten wat aan. In de laatste bijstelling heeft Hollands Kroon te maken met een financiële meevaller. Hierdoor pakt het voorspelde tekort lager uit dan voorzien tijdens het schrijven van deze kadernota.

Toch adviseerde Versluis de raad voorzichtig te zijn met de uitgaven. Komend jaar zijn er namelijk meerdere onzekere factoren in de gemeentelijke financiën om rekening mee te houden:

  • De voorjaarsnota van het demissionaire kabinet is onduidelijk over een aantal zaken. Waardoor de eventuele impact daarvan op de gemeentelijke financiën nu niet goed te voorspellen is;
  • Binnenkort start het nieuwe kabinet, waarvan het nog onduidelijk is welke maatregelen ze precies gaan doorvoeren;
  • Het financiële effect van de in de kadernota genoemde ombuigingen zijn nog niet goed in te schatten.

Alle reden om scherp te zijn en blijven op de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Versluis:

De financiële situatie van de gemeente Hollands Kroon blijft een gezonde. Maar het is te vroeg om in deze onzekere tijden de plannen van bezuinigingen en beperkte nieuwe uitgaven aan te passen.

Maarten Versluis