Actievoorwaarden online acties en prijsvragen

Onze actievoorwaarden gelden bij online acties en prijsvragen.

  • Prijsvragen en acties worden uitgeschreven door de gemeente Hollands Kroon.
  • De te winnen prijs staat bij de prijsvraag vermeld, ook het aantal prijzen.
  • Aan de actie kan worden deelgenomen door iedereen behalve werknemers van gemeente Hollands Kroon.
  • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
  • Wij behouden ons het recht voor om de actie eenzijdig te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie wordt hiervan een mededeling gedaan op www.hollandskroon.nl.
  • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
  • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Deelnemers die geen bericht hebben ontvangen, hebben geen prijs gewonnen.
  • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.