RSS

Week 36 - Mandaatbesluit transitiearrangement jeugdzorg

Dit item is verlopen op 17-10-2013.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mandaatbesluit
Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon maken bekend dat zij op 20 augustus 2013 het Mandaatbesluit transitiearrangement jeugdzorg hebben vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop dat besluit wordt bekendgemaakt en werkt terug tot en met 15 juli 2013.

Publicatiedatum: 04-09-2013
Einde bezwaartermijn:
Verzenddatum: 04-09-2013

Het mandaatbesluit ligt met ingang van 5 september 2013 voor iedereen kosteloos ter inzage in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna of is digitaal te raadplegen via de link hieronder.

Contact

Bezoekadres

  • De Verwachting 1
  • 1761 VM Anna Paulowna
  • t: 088-321 5000
  • f: 088-321 5999

Openingstijden

Vragen?

Gebruik het contactformulier

Postadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Hollands Kroon in social media