RSS

week 32- Verkeersbesluit Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna, Breezand

Dit item is verlopen op 18-09-2012.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verkeersbesluit, besluit
Bekendmaking heeft betrekking op: Anna Paulowna, Breezand
Omschrijving:

 

Het college maakt bekend, dat het volgendeverkeersbesluit is genomen:

het instellen van eenrichtingsverkeer (met borden C02, C03 en D5) op de Schorweg en het Ceresplein te Breezand tijdens het evenement op 25 augustus van 13.15 uur tot en met 17.00 uur;

het instellen van een tijdelijk stopverbod (E2 bijlage I RVV 1990) met wegsleepregeling aan de oostzijde van de Hyacintenstraat te Breezand tijdens het evenement;

het instellen van een tijdelijk stopverbod (E2 bijlage I RVV 1990) met wegsleepregeling aan de westzijde van de Tulpenstraat vanaf de Crocussenstraat tot aan het Ceresplein te Breezand tijdens het evenement.

Publicatiedatum: 07-08-2012
Datum beschikking: 03-08-2012
Einde bezwaartermijn: 14-09-2012
Verzenddatum: 03-08-2012

 

Hoe maak ik bezwaar? 

Als u het niet eens bent met een beschikking in deze publicatie, kunt u daartegen binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een schriftelijk bezwaarschrift indienen. U kunt de brief richten aan de degene door wie de beschikking is afgegeven; bij het college van burgemeester en wethouders of bij de burgemeester. In het bezwaarschrift moet u in ieder geval het volgende schrijven:

  • uw naam, adres, postcode en woonplaats;
  • de datum;
  • over welke beschikking het gaat (welke genomen beslissingen door college of burgemeester);
  • de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
  • uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift kost u niets. De behandeling van een bezwaarschrift mag volgens de wet maximaal twaalf weken in beslag nemen. Deze termijn van twaalf weken kunnen wij eenmaal met zes weken verlengen. Uw bezwaarschrift wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders advies geeft. U krijgt de gelegenheid mondeling te worden gehoord over uw bezwaren. Daarvoor ontvangt u dan van de commissie een uitnodiging.

Als u vindt dat, zolang nog niet op uw bezwaarschrift is beslist, deze beschikking nog niet in werking zou moeten treden, dan kunt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Alkmaar een schorsing/voorlopige voorziening vragen. Het adres is: postbus 251, 1800 BG  Alkmaar. Een schorsing/voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u tegelijk ook bezwaar heeft gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Aan het vragen van een schorsing/voorlopige voorziening zijn wel kosten verbonden (griffierecht).

Contact

Bezoekadres

  • De Verwachting 1
  • 1761 VM Anna Paulowna
  • t: 088-321 5000
  • f: 088-321 5999

Openingstijden

Vragen?

Gebruik het contactformulier

Postadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Hollands Kroon in social media